Skriv här det du söker efter!

Kurt Långkvist

Kurt Långkvist

Kurt Långkvist

Utbildningsplanerare

kurt.langkvist@abo.fi

Tfn +358 469202332

Research database Artur