Skriv här det du söker efter!

Kjell-Mikael Källman

Kjell-Mikael Källman

Kjell-Mikael Källman

Laboratorieingenjör 

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

kjell-mikael.kallman@abo.fi

Tfn +358 504096417

Forskningsprofil