Skriv här det du söker efter!

Kent Eriksson

Kent Eriksson

Kent Eriksson

Gästprofessor 

Process- och energiteknik gemensamma

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

kent.x.eriksson@abo.fi

Forskningsprofil