Skriv här det du söker efter!

Kattis Honkanen

Kattis Honkanen

Kattis Honkanen

Universitetslärare 

i genusvetenskap

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

kattis.honkanen@abo.fi

Forskningsprofil