Skriv här det du söker efter!

Katarzyna Herd

Katarzyna Herd

Katarzyna Herd

Projektforskare 

i etnologi

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

katarzyna.herd@abo.fi

Forskningsprofil