Skriv här det du söker efter!

Katarina Pihl

Katarina Pihl

Katarina Pihl

Informationshanteringsspecialist 

Ledningskansli

Centralförvaltning

katarina.pihl@abo.fi

Tfn +358 469219890

Elektronisk kommunikationskod (SATU/eID):

128642327

Forskningsprofil