Skriv här det du söker efter!

Katarina Båth

Katarina Båth

Katarina Båth

Universitetslärare 

i litteraturvetenskap

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

katarina.bath@abo.fi

Tfn +358 504630761

Forskningsprofil