Skriv här det du söker efter!

Kasper Braskén

Kasper Braskén

Kasper Braskén

Projektforskare 

i historia

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

kasper.brasken@abo.fi

Forskningsprofil