Skriv här det du söker efter!

Karine Gagnon

Karine Gagnon

Karine Gagnon

Forskardoktor

karine.gagnon@abo.fi

Forskningsprofil