Skriv här det du söker efter!

Kaisa Korpinen

Kaisa Korpinen

Kaisa Korpinen

Universitetslärare, 

i engelska språket

kaisa.korpinen@abo.fi