Skriv här det du söker efter!

Kaisa Herne

Kaisa Herne

Kaisa Herne

Specialforskare 

Samhällsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

kaisa.herne@abo.fi