Skriv här det du söker efter!

Kaiju Harinen

Kaiju Harinen

Kaiju Harinen

Universitetslärare, 

i franska språket

kaiju.harinen@abo.fi

Tfn +358 504727062