Skriv här det du söker efter!

Kaarina Kilpiö

Kaarina Kilpiö

Kaarina Kilpiö

Projektforskare

kaarina.kilpio@abo.fi

Forskningsprofil