Skriv här det du söker efter!

Julia Hurskainen

Julia Hurskainen

Julia Hurskainen

Timlärare i huvudsyssla 

klasslärare

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

julia.hurskainen@abo.fi

Forskningsprofil