Skriv här det du söker efter!

Julia Hurskainen

Julia Hurskainen

Julia Hurskainen

Skolassistent

julia.hurskainen@abo.fi

Forskningsprofil