Skriv här det du söker efter!

Julia Grannas

Julia Grannas

Julia Grannas

Forskningsassistent 

inom ungdomsvetenskap

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

julia.m.grannas@abo.fi

Forskningsprofil