Skriv här det du söker efter!

Julia Grannas

Julia Grannas

Julia Grannas

Forskningsassistent,  inom ungdomsvetenskap

julia.m.grannas@abo.fi