Skriv här det du söker efter!

Juha Stranden

Juha Stranden

Juha Stranden

Laboratorieingenjör 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

juha.stranden@abo.fi

Forskningsprofil