Skriv här det du söker efter!

Jouko Sandholm

Jouko Sandholm

Jouko Sandholm

Projektforskare 

Åbo biovetenskapscentrum

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

jouko.sandholm@abo.fi

Forskningsprofil