Skriv här det du söker efter!

Josefine Dalgren

Josefine Dalgren

Josefine Dalgren

Projektassistent, 

i ungdomsvetenskap

josefine.dahlgren@abo.fi