Skriv här det du söker efter!

Johanna Liinamaa

Johanna Liinamaa

Johanna Liinamaa

Projektkoordinator 

Forskningsservice

Universitetsservice

johanna.liinamaa@abo.fi

Tfn +358 504617636

Forskningsprofil