Skriv här det du söker efter!

Joel Backström

Joel Backström

Joel Backström

Specialforskare 

Företagsekonomi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

joel.backstrom@abo.fi