Skriv här det du söker efter!

Jenny Wikström

Jenny Wikström

Jenny Wikström

Projektassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

jenny.a.wikstrom@abo.fi