Skriv här det du söker efter!

Jenny Taxell

Jenny Taxell

Jenny Taxell

Personalsekreterare 

jenny.taxell@abo.fi

Tfn +358 505644742