Skriv här det du söker efter!

Jenny Nygård

Jenny Nygård

Jenny Nygård

Lektor 

som elevhandledare

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

jenny.nygard@abo.fi

Forskningsprofil