Skriv här det du söker efter!

Jenny Joutsen

Jenny Joutsen

Jenny Joutsen

Projektforskare

jenny.joutsen@abo.fi

Forskningsprofil