Skriv här det du söker efter!

Jarkko Linnamaa

Jarkko Linnamaa

Jarkko Linnamaa

Projektassistent 

Geologi och mineralogi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

jarkko.linnamaa@abo.fi

Forskningsprofil