Skriv här det du söker efter!

Janina Enkvist Snellman

Janina Enkvist Snellman

Janina Enkvist Snellman

Universitetslärare 

i gymnastik och hälsokunskap

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

janina.enkvistsnellman@abo.fi

Forskningsprofil