Skriv här det du söker efter!

Jacob Kurkiala

Jacob Kurkiala

Jacob Kurkiala

Projektassistent,  inom ungdomsforskningens projekt Ungdomsenkätstud

jacob.kurkiala@abo.fi

Forskningsprofil