Skriv här det du söker efter!

Isik Ulubas-Varpula

Isik Ulubas-Varpula

Isik Ulubas-Varpula

Doktorand 

in Developmental Psychology

Doktorandnätverk vid FPV 2018-2021

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

isik.ulubas@abo.fi

Forskningsprofil