Skriv här det du söker efter!

Isabel Nygård-Anturaniemi

Isabel Nygård-Anturaniemi

Isabel Nygård-Anturaniemi

Informatiker

isabel.nygard-anturaniemi@abo.fi

Forskningsprofil