Skriv här det du söker efter!

Iris Lähdeniemi

Iris Lähdeniemi

Iris Lähdeniemi

Doktorand, 

i doktorandnätverket Molecular Biosciences

iris.lahdeniemi@abo.fi

Research database Artur