Skriv här det du söker efter!

Irén Vikström

Irén Vikström

Irén Vikström

Forskningsassistent 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

iren.vikstrom@abo.fi

Forskningsprofil