Skriv här det du söker efter!

Irén Vikström-Dahl

Irén Vikström-Dahl

Irén Vikström-Dahl

Forskningsassistent 

i vårdvetenskap

iren.vikstrom@abo.fi

Forskningsprofil