Skriv här det du söker efter!

Ida Torsell

Ida Torsell

Ida Torsell

Skolassistent 

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

ida.torsell@abo.fi