Skriv här det du söker efter!

Himal Ghimire

Himal Ghimire

Himal Ghimire

Projektassistent 

Laboratoriet för naturmaterialteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

himal.ghimire@abo.fi

Forskningsprofil