Skriv här det du söker efter!

Hilma Sormunen

Hilma Sormunen

Hilma Sormunen

Forskningsassistent

hilma.sormunen@abo.fi