Skriv här det du söker efter!

Hilma Sormunen

Hilma Sormunen

Hilma Sormunen

Forskningsassistent 

Institutet för samhällsforskning

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

hilma.sormunen@abo.fi

Forskningsprofil