Skriv här det du söker efter!

Henrika Asikainen

Henrika Asikainen

Henrika Asikainen

Ekonomisekreterare

henrika.asikainen@abo.fi