Skriv här det du söker efter!

Henrik Groundstroem

Henrik Groundstroem

Henrik Groundstroem

Forskningsassistent 

inom ungdomsvetenskap

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

henrik.groundstroem@abo.fi

Tfn +358 504764189