Skriv här det du söker efter!

Heli Vaartio-Rajalin

Heli Vaartio-Rajalin

Heli Vaartio-Rajalin

Universitetsforskare 

i vårdvetenskap, särskilt klinisk vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

heli.vaartio-rajalin@abo.fi

Tfn +358 503427164

Forskningsprofil