Skriv här det du söker efter!

Heli Inkinen

Heli Inkinen

Heli Inkinen

Universitetslärare 

i Organisation och ledning

heli.inkinen@abo.fi

Tfn +358 503591318

Forskningsprofil