Skriv här det du söker efter!

Helena Lindström

Helena Lindström

Helena Lindström

Ledningens assistent

helena.lindstrom@abo.fi

Tfn +358 504332683