Skriv här det du söker efter!

Heidi Nylund

Heidi Nylund

Heidi Nylund

Lektor 

i fysik och matematik

VÖS gymnasium

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

heidi.j.nylund@abo.fi

Forskningsprofil