Skriv här det du söker efter!

Heidi Nylund

Heidi Nylund

Heidi Nylund

Lektor,  i fysik och matematik

heidi.j.nylund@abo.fi

Forskningsprofil