Skriv här det du söker efter!

Heidi Lindeman

Heidi Lindeman

Heidi Lindeman

Projektkoordinator, 

inom projektet Innkomp

heidi.lindeman@abo.fi