Skriv här det du söker efter!

Heidi Katz

Heidi Katz

Heidi Katz

Doktorand 

within project REDIT SKF

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

heidi.katz@abo.fi

Forskningsprofil