Skriv här det du söker efter!

Heidi Hietala

Heidi Hietala

Heidi Hietala

Koordinator 

för externa relationer

heidi.hietala@abo.fi

Tfn +358 503744795