Skriv här det du söker efter!

Heidi Enwald

Heidi Enwald

Heidi Enwald

Projektforskare 

i informationsvetenskap

heidi.enwald@abo.fi

Forskningsprofil