Skriv här det du söker efter!

Hanna Viitala

Hanna Viitala

Hanna Viitala

Universitetslärare 

i matematikens didaktik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

hanna.viitala@abo.fi

Forskningsprofil