Skriv här det du söker efter!

Hanna Kara

Hanna Kara

Hanna Kara

Projektforskare 

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

hanna.kara@abo.fi

Tfn +358 505300751

Forskningsprofil