Skriv här det du söker efter!

Giulia Tirelli

Giulia Tirelli

Giulia Tirelli

Projektforskare 

Geologi och mineralogi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

giulia.tirelli@abo.fi