Skriv här det du söker efter!

Freja Norrback

Freja Norrback

Freja Norrback

Timlärare i huvudsyssla 

klasslärare

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

freja.norrback@abo.fi

Forskningsprofil