Skriv här det du söker efter!

Felix Wrede

Felix Wrede

Felix Wrede

Forskningsassistent

felix.wrede@abo.fi